skip to Main Content

We use Google Translate to translate the texts on our website. We can not take responsibility for all translations being correct. In case of errors or if you need help, please contact us.

Titta in i Viljaskolan

Titta in i Viljaskolans klassrum, arbetsrum, matsal och bibliotek. Tillsammans med Frida Andersson, inredningsarkitekt på IKEA Bäckebols företagsavdelning,  har vi tillsammans arbetat fram en skolmiljö som ska stötta våra elevers lärande, skapa bra arbetsmiljö och en skola att vara stolt…

Läs mer

Kanwal Rana – lärare i lågstadiet

Idag presenterar vi Kanwal Rana - lärare i lågstadiet. Kanwal är välmeriterad som lärare med många års tjänstgöring både i Sverige såväl som i Kanada. Vi säger varmt välkommen till Kanwal i Viljaskolans växande lärarlag.

Läs mer

Tom Rosén – intendent

Idag presenterar vi Tom Rosén, intendent på Viljaskolan. En intendent har hand om fastigheten, all vår teknik och ser till att allt från brandlarm, elevernas datorer och skolans utrustning fungerar och är säker för alla elever och medarbetare. Tom är…

Läs mer