skip to Main Content

We use Google Translate to translate the texts on our website. We can not take responsibility for all translations being correct. In case of errors or if you need help, please contact us.

Viljaskolan Angered

Viljaskolan Angered i Göteborg läsåret 2021/2022 och har snabbt utvecklats till en av Angereds mest populära grundskolor. På Viljaskolan möts ditt barn av engagerad och kunnig personal som har fokus på att skapa: Trygghet och studiero, kunskapsutveckling och trivsel.

Lokalerna

Skolans lokaler är väl tilltagna med plats för cirka 400 elever i klass F-9. På skolan finns egen slöjd-, musik-, och bildsal samt ett mindre bibliotek. Lokalerna är nyrenoverade och skolmaten som lagas i vårt nybyggda skolkök är mycket uppskattad av barnen.

Vår filosofi

Viljaskolans filosofi är att alla barn har rätt till den bästa skolan. Vi arbetar aktivt med trygghet och inkludering i skolan. Elmemodellen och IBIS är två konkreta exempel på insatser som visat sig ha en positiv inverkan på Viljaskolan sedan de implementerats i lärmiljön. Vi ser effekter som lugna klassrum, minskat utanförskap, ökar studiero och trygghet.

Elmemodellen innebär att alla barn har rätt till en likvärdig skola. Pedagogik, undervisning och klassrumsmiljö anpassas efter elevernas behov. Bland annat har alla elever en egen arbetsplats i klassrummet med möjlighet att avskärma sig och använda hörselkåpor.

Trygg och lugn miljö

Varje elev har rätt till en trygg och lugn skolmiljö, det är en viktig förutsättning för att lyckas i skolan. Det är också viktigt att ditt barn får känna glädje inför att gå till skolan, det ger lust att lära sig nya saker och att arbeta för att nå målen i skolan.

På skolan finns ett förstärkt elevhälsoteam bestående av två kuratorer, två specialpedagoger, två speciallärare och en skolpsykolog. Vi arbetar aktivt med tryggheten på skolan genom bland annat ett trygghetsteam, samarbete med SSPF och trygg i Angered samt rastaktiviteter i samarbete med bland annat Reeboot – ett initiativ av svenska fotbollsförbundet där unga tränare besöker Viljaskolan och håller i rastaktiviteter med barnen.

Aktiv fritid

På fredagar får Viljaskolan besök av IFK Göteborg genom initiativet Skol-IF och aktiviterar elever och barn i bland annat fotboll.

Nära skolledning

Viljaskolans skolledning består av rektor Petra Elio och biträdande rektor Farhang Matti. Petra har arbetat på Viljaskolan sedan skolan startades augusti 2021 och kommer tidigare från Angeredsgymnasiet.

Farhang har arbetat på Viljaskolan i drygt 1,5 år som lärare och mentor för årskurs 8 och är mycket uppskattad av barnen. Sedan hösten 2023 är Farhang tillförordnad biträdande rektor på skolan.

Petra och Farhang, som många av vår personal på skolan, har själva vuxit upp och gått i skolan i Angered och har därför en stor kännedom och insikt i hur det är att vara barn och ungdom i Angered. Tillsammans utgör Petra och Farhang ett starkt skolteam tillsammans med sin personal.

Uppföljning

För oss på Viljaskolan är det viktigt att vi har ett nära samarbete med dig som vårdnadshavare. Det är en del i vårt arbete för att ge varje barn den bästa skolan och en riktig chans att lyckas.

Adress

Spadegatan 3
424 65 Angered

(Karta)

Fritids

Elever som går på Viljaskolan kan också söka plats på Viljaskolans fritidsverksamhet. Fritids är öppet innan och efter skoltid och tar emot elever fram till den termin eleven fyller 13 år.  Lärare och fritidspersonal har nära kontakt och ser till varje barns behov för att planera fritidsverksamheten. Det är också viktigt att eleverna själva får vara med och påverka. Innehållet i fritidsverksamheten styrs mycket utifrån önskemål av elever i samförstånd med personal och kan vara alltifrån språkträning till idrott, verksamheten är både inomhus och utomhus. På fritids har alla barn möjlighet att träffa kamrater från andra klasser och årskurser, det skapar både trygghet och gemenskap.

Avgift på fritids
Du behöver betala en avgift för att ha ditt barn på fritids. Vi följer Göteborgs Stads avgifter för plats på fritidsverksamhet.