skip to Main Content

We use Google Translate to translate the texts on our website. We can not take responsibility for all translations being correct. In case of errors or if you need help, please contact us.

Om Viljaskolan

Viljaskolan är en helt ny skola i Angered som startade i augusti 2021. Vi har bestämt oss för att skapa den bästa skolan där vi vill ge varje barn en riktig chans att lyckas. 

Var finns skolan?

Viljaskolan har sina lokaler i ABF:s tidigare lokaler på Spadegatan 3, bara 500 meter från Angereds Centrum. Lokalerna och skolgården är helt nyrenoverade och vi har ett eget kök där vi lagar maten till skolmatsalen. Titta gärna på vår film där du kan se var skolan ligger!

Erfarna och kompetenta lärare

Viljaskolan anställer bara legitimerade lärare för att ditt barn ska få de bästa förutsättningarna. Våra lärare är engagerade i att varje barn ska nå målen. Vi vill ha nära kontakt med din familj och vi vill att ni alltid ska känna er välkomna till Viljaskolan. Titta gärna på våra presentationer av vår personal på Aktuellt-sidan!

Trygg och lugn miljö

Varje elev har rätt till en trygg och lugn skolmiljö, det är en viktig förutsättning för att lyckas i skolan. Det är också viktigt att ditt barn får känna glädje inför att gå till skolan, det ger lust att lära sig nya saker och att arbeta för att nå målen i skolan.

Språk

Det är en stor tillgång att kunna många språk. Kanske har du ett annat modersmål än svenska och kan flera andra språk. Att kunna svenska språket är samtidigt en viktig förutsättning för att klara skolan bra och att bli en del av samhället. Därför har vi fokus på att ditt barn ska ha goda kunskaper i svenska språket samtidigt som vi uppmuntrar en utveckling av andra språk som ditt barn pratar.

Tidigt stöd

På Viljaskolan tror vi att det är bäst att sätta in stöd tidigt i barnens utveckling. Vi följer och utvärderar därför varje barn noggrant för att alla ska utvecklas och nå sina mål. Ett barn behöver också stöd och uppmuntran i hemmet för att skolarbetet ska gå bra. Att samarbeta med familjen är därför viktigt för oss på Viljaskolan.

Tillsammans för varje barn

Forskning och erfarenhet visar att samarbete inom skolan ger bra resultat, alla som jobbar i skolan behöver jobba tillsammans för att det ska bli så bra som möjligt för varje barn. Vi vill också samarbeta med din familj. Det är ni som känner barnet bäst och som kan ge stöd och uppmuntran i hemmet. Vi tror också att samarbete behövs mellan många fler som finns runt skolan: idrottsföreningar, näringsliv, föreningsliv och olika delar av samhället som du och din familj kommer i kontakt med. Tillsammans gör vi gör det möjligt för ditt barn att nå sina mål i skolan.

Fritids

Elever som går på Viljaskolan kan också söka plats på Viljaskolans fritidsverksamhet. Fritids är öppet efter skoltid och tar emot elever fram till den termin eleven fyller 13 år.  Lärare och fritidspersonal kommer att ha nära kontakt och se till varje barns behov för att planera fritidsverksamheten. Det är också viktigt att eleverna själva får vara med och påverka. Innehållet i fritidsverksamheten kan vara alltifrån studiebesök till språkträning eller idrott, verksamheten är både inomhus och utomhus. På fritids har alla barn möjlighet att träffa kamrater från andra klasser och årskurser, det skapar både trygghet och gemenskap.

Avgift på fritids
Du behöver betala en avgift för att ha ditt barn på fritids. Vi kommer att följa Göteborgs Stads avgifter för plats på fritidsverksamhet.

Öppen skola – även efter skoltid

På Viljaskolan kommer det att finnas plats för läxläsning, föreningsliv, idrottsklubbar, föreläsningar, kursverksamhet eller annat som du vill ska hända efter skoltid. Vi samarbetar både med våra barns familjer och andra för att varje barns skolgång ska bli så bra som möjligt.

Värdegrund

Viljaskolan bygger på ett stort engagemang för varje barns rätt till den bästa utbildningen oavsett var man bor eller vilken bakgrund man har. Forskning och erfarenhet visar att samarbete är bästa sättet att nå goda resultat i skolan. Därför vill vi samarbeta med varje barns familj och lokalsamhället i Angered. Vi vill ha en skola som är öppen för familjer, föreningsliv, idrottsföreningar, lokalt näringsliv och offentlig verksamhet även efter skoltid. Goda språkkunskaper är en förutsättning för ny kunskap, att kunna flera språk ger många fördelar. På Viljaskolan arbetar vi tillsammans för varje barn.

Det är vår ambition att vara så öppna och transparenta som möjligt om vår verksamhet. Det betyder att vi alltid kommer att redovisa uppgifter om skolans kvalitet så långt det är möjligt.

Samarbeta med Viljaskolan?

Viljaskolan samarbetar gärna med andra skolor oavsett ägare så länge vi delar samma värdegrund. Goda kunskaper och erfarenheter behöver spridas för att göra nytta. Vi vill också samarbeta med lokalsamhället i Angered. Vill du arbeta tillsammans med oss så hör gärna av dig, kontaktuppgifter hittar du här.