skip to Main Content

We use Google Translate to translate the texts on our website. We can not take responsibility for all translations being correct. In case of errors or if you need help, please contact us.

Om Viljaskolan

På Viljaskolan tror vi på att alla barn kan lyckas och att alla barn har rätt till den bästa skolan oavsett vart man kommer ifrån eller vilken bakgrund man har.

Det var med denna filosofi som vi augusti 2021 startade vår första grundskola i Angered Göteborg och nu tre år senare bedriver fyra framgångsrika skolor och förskolor med samma värdegrund.

Värdegrund

Viljaskolan bygger på ett stort engagemang för varje barns rätt till den bästa utbildningen oavsett var man bor eller vilken bakgrund man har. Forskning och erfarenhet visar att samarbete är bästa sättet att nå goda resultat i skolan. Därför vill vi samarbeta med varje barns familj och lokalsamhället du bor i. Vi vill ha en skola som är öppen för familjer, föreningsliv, idrottsföreningar, lokalt näringsliv och offentlig verksamhet även efter skoltid. Goda språkkunskaper är en förutsättning för ny kunskap, att kunna flera språk ger många fördelar. På Viljaskolan arbetar vi tillsammans för varje barn.

Det är vår ambition att vara så öppna och transparenta som möjligt om vår verksamhet. Det betyder att vi alltid kommer att redovisa uppgifter om skolans kvalitet så långt det är möjligt.

Erfarna och kompetenta lärare

På Viljaskolan har vi en hög andel legitimerade lärare för att ditt barn ska få de bästa förutsättningarna. Våra lärare är engagerade i att varje barn ska nå målen. Vi vill ha nära kontakt med din familj och vi vill att ni alltid ska känna er välkomna till Viljaskolan.

Trygg och lugn miljö

Varje elev har rätt till en trygg och lugn skolmiljö, det är en viktig förutsättning för att lyckas i skolan. Det är också viktigt att ditt barn får känna glädje inför att gå till skolan, det ger lust att lära sig nya saker och att arbeta för att nå målen i skolan.

På Viljaskolan arbetar vi med hög närvaro av engagerad personal under raster och på fritids, skapar mervärde genom aktiviteter under och efter skolgång – och skapar en aktiv och trygg lärmiljö med hög studiero och inkludering av alla elever genom Elmemodellen och IBIS.

På Viljaskolan arbetar vi nära elevhälsoteam bertående av kurator, specialpedagoger, speciallärare och skolpsykolog.

Tidigt stöd

På Viljaskolan tror vi att det är bäst att sätta in stöd tidigt i barnens utveckling. Vi arbetar aktivt med kartläggning, utvärderar och uppföljning av varje barn för att alla ska utvecklas och nå sina mål. Ett barn behöver också stöd och uppmuntran i hemmet för att skolarbetet ska gå bra. Att samarbeta med familjen är därför viktigt för oss på Viljaskolan.

Språk

Det är en stor tillgång att kunna många språk. Kanske har du ett annat modersmål än svenska och kan flera andra språk. Att kunna svenska språket är samtidigt en viktig förutsättning för att klara skolan bra och att bli en del av samhället. Därför har vi fokus på att ditt barn ska ha goda kunskaper i svenska språket samtidigt som vi uppmuntrar en utveckling av andra språk som ditt barn pratar.

Tillsammans för varje barn

Forskning och erfarenhet visar att samarbete inom skolan ger bra resultat, alla som jobbar i skolan behöver jobba tillsammans för att det ska bli så bra som möjligt för varje barn. Vi vill också samarbeta med din familj. Det är ni som känner barnet bäst och som kan ge stöd och uppmuntran i hemmet. Vi tror också att samarbete behövs mellan många fler som finns runt skolan: idrottsföreningar, näringsliv, föreningsliv och olika delar av samhället som du och din familj kommer i kontakt med. Tillsammans gör vi gör det möjligt för ditt barn att nå sina mål i skolan.

Samarbeta med Viljaskolan?

Viljaskolan samarbetar gärna med andra skolor oavsett ägare så länge vi delar samma värdegrund. Goda kunskaper och erfarenheter behöver spridas för att göra nytta. Vi vill också samarbeta med lokalsamhället. Vill du arbeta tillsammans med oss så hör gärna av dig, kontaktuppgifter hittar du här.

Mer om Viljaskolan

Elmemodellen

IBIS

Anmäl om plats

Våra skolor

Angered

Sollentuna