skip to Main Content

We use Google Translate to translate the texts on our website. We can not take responsibility for all translations being correct. In case of errors or if you need help, please contact us.

Norra Strandskolan fortsätter att utvecklas som Viljaskolan Sollentuna

Från och med höstterminen 2024 tar utbildningskoncernen Utbildia över som ny huvudman för Norra Strandskolan i Sollentuna och därmed fortsätta arbetet med att utveckla skolan som Viljaskolan Sollentuna.

Dibber har under flera års tid drivit Norra Strandskolan och ser goda möjligheter till en långsiktig och kvalitativ skola i Rotsunda, men bedömde under hösten 2023 att Dibber inte längre var rätt huvudman för uppdraget då lokalt förtroende för Dibbers koncept i området saknades.

– För Dibber har det varit viktigt att ta ansvar för Norra strandskolan och dess elever. Därför har det sedan hösten 2023 pågått en process med flera intressenter som visat intresse för att driva skolan vidare. I denna process har Dibber landat i Utbildia och deras grundskola Viljaskolan som en trygg och bra partner att ta vidare och fortsätta utveckla skolan, med stort fokus på att utveckla och förbättra lärmiljön och studiero för eleverna, säger Pontus Loswick, VD för Dibber Sverige.

Utbildia har 60 års erfarenhet av skola i ägarledet med kunskap i flera nivåer från förskola till utbildningsdepartement. Idag bedriver skolkoncernen grundskolan Viljaskolan i Göteborg, förskolorna Lilla Viljaskolan i Göteborg och Malmö samt gymnasieskolor i Stockholm och Lund – med filosofin att alla barn och ungdomar har rätt till den bästa skolan, och att alla barn och ungdomar kan lyckas.

– Vi är stolta och ödmjuka inför att ta över huvudmannaskapet för Norra Strand och välkomna ytterligare en Viljaskola. På Viljaskolan i Göteborg arbetar vi aktivt med trygghet och struktur genom bland annat implementering av Elmemodellen och samarbete med Uppsala universitet genom initiativet IBIS. Två konkreta exempel på insatser som skapar en lugn och trygg skola med ökad studiero där alla barn inkluderas – och som vi som ny huvudman tar med oss i det framåtriktade arbetet för Norra Strandskolan, säger Patrik Nystedt, VD för Utbildia.

Ägarbytet för Norra Strandskolan sker till sommaren och från och med 1 juli driver Utbildia skolan vidare som Viljaskolan Sollentuna.

Har du några frågor? I så fall är du varmt välkommen att kontakta:

Fredrik Menkus Wegbratt, kontaktperson Dibber Sverige
fredrik.menkus.wegbratt@dibber.se
076 – 771 57 33

Patrik Nystedt, VD Utbildia AB:
patrik.nystedt@utbildia.se
073 – 048 39 03

Dela

Tillbaka till aktuellt