skip to Main Content

We use Google Translate to translate the texts on our website. We can not take responsibility for all translations being correct. In case of errors or if you need help, please contact us.

Utbildia AB

Viljaskolan ingår i utbildningskoncernen Utbildia AB som även driver förskolan Lilla Viljaskolan i Göteborg och Malmö. Utbildia AB verkar för alla barns rätt till den bästa skolan oavsett bakgrund och driver skolverksamhet med visionen att alla barn kan lyckas.


VD

Patrik Nystedt
Mejl: patrik.nystedt@utbildia.se
Telefon: 0730-483903


Skolchef 

Patrick Gladh
Mejl: patrick.gladh@utbildia.se
Telefon: 0738-076277


Styrelseledamot och delägare

Ole Salsten grundade Praktiska gymnasieskolorna som var föregångare och modell till dagens lärlingsutbildningar. Ole har som ambition att engagera sig i verksamheter som tillför samhället något nytt och som gör verklig skillnad för barn och unga.