skip to Main Content

We use Google Translate to translate the texts on our website. We can not take responsibility for all translations being correct. In case of errors or if you need help, please contact us.

Viljaskolans ägare

Här presenterar vi Viljaskolans ägare.

Patrik Nystedt

Patrik Nystedt

VD Utbildia AB

Patrik Nystedt har lång erfarenhet av att arbeta med styrning av företag i offentlig verksamhet inom utbildningsområdet. Patrik har arbetat som kvalitetschef på Academedia, har han också bland annat varit VD på IRIS-gruppen, Vice VD för Praktiska gymnasierna och styrelseledamot i Friskolornas Riksförbund. Patrik har även arbetat på Skolverket, Skolinspektionen och Utbildningsdepartementet. Patrik har ett starkt engagemang för varje barns rätt till utbildning oavsett vilken bakgrund man har eller var man bor.

Mejl: patrik@utbildia.se

Telefon: 0730-483903

Patrick Gladh

Patrick Gladh

Skolchef Utbildia AB

Patrick Gladh har arbetat som rektor under större delen av sitt vuxna liv. De senaste tio åren har han varit framgångsrik rektor på Angeredsgymnasiet där han varit med och drivit skolans omfattande utvecklingsarbete, till exempel Angeredsutmaningen. En mycket viktig del av Patricks arbete i Angered har handlat om skolans samarbete med lokalsamhället. Patricks engagemang i varje barns rätt till en bra utbildning har gjort att han nu startar Viljaskolan och planerar för start av Lilla Viljaskolan i Angered.

Mejl: patrick@utbildia.se

Telefon: 0738-076277

Ole Salsten

Styrelseledamot och delägare

Ole Salsten grundade Praktiska gymnasieskolorna som var föregångare och modell till dagens lärlingsutbildningar. Ole har som ambition att engagera sig i verksamheter som tillför samhället något nytt och som gör verklig skillnad för barn och unga.

Sara Nystedt

Suppleant i styrelsen

Sara Nystedt har arbetat som administratör och ledningsstöd åt skolledningen på en kommunal förskola och grundskola i Kungsbacka de senaste tio åren. Hon har tidigare arbetat som administratör på uppdrag åt Skolverket/Skolinspektionen. Idag arbetar Sara som legitimerad arbetsterapeut och kompletterar det med ett projekt på en grundskola med syfte att få in arbetsterapeutiska metoder. Sammanlagt har Sara en bred kompetens inom förskolans och skolans område kombinerat med sina kunskaper som arbetsterapeut.