skip to Main Content

We use Google Translate to translate the texts on our website. We can not take responsibility for all translations being correct. In case of errors or if you need help, please contact us.

Kontakta Viljaskolan

Vamt välkommen att kontakta oss med frågor och synpunkter

Petra Elio – rektor

E-post: petra.elio@viljaskolan.se

Telefon: 0735-050276

Marie Elf – bitr. rektor

E-post: marie.elf@viljaskolan.se

Telefon: 0735-428040

Robert Svensson – frågor om elevansökning, köplats och placering

E-post: robert.svensson@viljaskolan.se

Telefon: 0735-014798

Kontakta Utbildia AB

Patrick Gladh – skolchef

E-post: patrick.gladh@viljaskolan.se

Telefon: 0738-076277

Patrik Nystedt – VD

E-post: patrik.nystedt@viljaskolan.se

Telefon: 0730-483903

Du kan också nå oss på adressen: info@viljaskolan.se

Vår adress:

Viljaskolan
Spadegatan 3
424 65 Angered


Klagomål eller synpunkter

Du har rätt att klaga eller lämna synpunkter på Viljaskolan om du inte är nöjd med verksamheten. Om du har klagomål ska du i första hand ta kontakt med personalen det berör inom verksamheten genom samtal, telefon, mail eller brev.

Om du inte är nöjd trots att du lämnat in klagomål eller om du har ett mer övergripande klagomål eller synpunkter kan du fylla i det här formuläret.