skip to Main Content

We use Google Translate to translate the texts on our website. We can not take responsibility for all translations being correct. In case of errors or if you need help, please contact us.

Ansök om plats på Viljaskolan Sollentuna inför läsår 2024/2025

Som tidigare informerat kommer Norra Strandskolan den 1/7 få en ny huvudman (Utbildia) och därmed även byta namn till Viljaskolan Sollentuna.

Vi vill, med anledning av detta, förtydliga att alla barn som idag går på skolan även fortsatt kommer att ha kvar sin plats kvar på skolan nästa läsår.

För er som redan idag har barn/elever på skolan

Om ni inte har ansökt om annan skolplacering så behöver ni inte göra någonting utan då har ni alltså kvar er plats. I de fall att ni valt att ansöka om annan skolplacering än Norra Strandskolan (blivande Viljaskolan Sollentuna) inför läsåret 2024/2025, men nu önskar att behålla er plats, har kommunen öppnat upp möjligheten för er att dra tillbaka er ansökan.

I dessa fall ska ni följa kommunens riktlinjer som är enligt nedan:

  1. Om du/ni önskar dra tillbaka ansökan om ny skolplacering för barn som idag är placerade på Norra Strandskolan ska du/ni kontakta Sollentuna kommuns Kontaktcenter.
  2. Vårdnadshavare behöver lämna en kopia på id-handling alternativt visa upp legitimation vid besök hos Kontaktcenter vid Turebergshuset.
    1. Samtliga vårdnadshavare behöver uppvisa legitimation. I och med att ansökan dras tillbaka behåller eleven sin plats på Norra Strandskolan (Viljaskolan Sollentuna).

Tillbakatagande av skolansökan bör helst ske senast den 29 februari. Om man inte hinner innan dess så går det även att ändra sig hela vägen fram till skolstart genom att ta kontakt med Dibber eller Utbildia.

För er som inte har barn/elever på skolan idag men är intresserade av skolplats

Om man har barn som inte går på skolan idag men man vill börja på Viljaskolan Sollentuna så anmäler man liksom tidigare intresse via Dibbers hemsida nu under våren. Klicka här!

Vi hoppas att ni, likt vi, ser fram emot att utveckla skolan till den bästa skolan i Sollentuna där alla barn kan lyckas. Det är med glädje och stor förväntan som vi tar oss an huvudmannaskap för skolan och ser fram emot att utveckla ännu en fin Viljaskola med fokus på barnens lärande, skolan en trygg plats och att ge barnen rätten till den bästa skolgången.

Dela

Tillbaka till aktuellt