skip to Main Content

We use Google Translate to translate the texts on our website. We can not take responsibility for all translations being correct. In case of errors or if you need help, please contact us.

Lämna klagomål eller synpunkter

enligt skollagen 2010:800 4 kap, 8 §

 

Du har rätt att klaga eller lämna synpunkter på Viljaskolan om du inte är nöjd med verksamheten. Om du har klagomål ska du i första hand ta kontakt med personalen det berör inom verksamheten genom samtal, telefon, mail eller brev.

Om du inte är nöjd trots att du lämnat in klagomål eller om du har ett mer övergripande klagomål eller synpunkter kan du fylla i det här formuläret.

Här kan du ladda ned skriftlig rutin för klagomålshantering (pdf)

Klagomål eller synpunkter

Klagomålet gäller den här verksamheten

Dina kontaktuppgifter

Om du vill att vi kontaktar dig behöver vi dina kontaktuppgifter. Bestäm själv hur du vill att vi kontaktar dig genom att ange telefonnummer eller mailadress. Du kan också välja att vara anonym, då kommer vi inte att kunna återkoppla till dig hur vi gått vidare med ditt klagomål eller synpunkt.

Personuppgifterna i formuläret kommer att behandlas utifrån dataskyddsförordningen (GDPR). Rättslig grund för behandlingen är myndighetsutövning, Viljaskolan är personuppgiftsansvarig. Personuppgifter som efterfrågas behövs för att komma i kontakt med dig som vill ha återkoppling på inskickat klagomål.

Anonym

Klagomål eller synpunkt

Skriv ner det du vill klaga på eller har synpunkter på i rutan nedan. Gäller det en viss händelse är det bra om du berättar så tydligt som möjligt om vad som hänt och när det hände. Berätta om du har varit kontakt med någon i personalen eller skolledningen om detta tidigare och i så fall på vilket sätt.