skip to Main Content

We use Google Translate to translate the texts on our website. We can not take responsibility for all translations being correct. In case of errors or if you need help, please contact us.

Titta in i Viljaskolan

Titta in i Viljaskolans klassrum, arbetsrum, matsal och bibliotek. Tillsammans med Frida Andersson, inredningsarkitekt på IKEA Bäckebols företagsavdelning,  har vi tillsammans arbetat fram en skolmiljö som ska stötta våra elevers lärande, skapa bra arbetsmiljö och en skola att vara stolt över.

Bild över del av matsalen

Inredningsbild matsal

Inredningsbild matsal

Inredningsbild fritids

Inredningsbild fritids

Inredningsbild skolbibliotek

Inredningsbild skolbibliotek

Inredningsbild skolbibliotek

Inredningsbild klassrum för årskurs 5 och 6

Inredningsbild klassrum för årskurs 5 och 6

Inredningsbild klassrum för årskurs 5 och 6

Inredningsbild rektorsexpedition

Inredningsbild kuratorsmottagning

Specialpedagog
Inredningsbild specialpedagog

Dela

Tillbaka till aktuellt