skip to Main Content

We use Google Translate to translate the texts on our website. We can not take responsibility for all translations being correct. In case of errors or if you need help, please contact us.

Viktor Thelander – lärare i fritidshem samt idrott och hälsa

Viktor Thelander kommer att arbeta tillsammans med våra elever i fritidshemmet och i ämnet Idrott och hälsa. Viktor ser fram mot att utveckla och bredda våra elevers intresse för rörelse och idrott.

Dela

Tillbaka till aktuellt