skip to Main Content

We use Google Translate to translate the texts on our website. We can not take responsibility for all translations being correct. In case of errors or if you need help, please contact us.

Shiren Yousif – socialpedagog på fritidshemmet

Shiren Yousif kommer att arbeta som socialpedagog på fritidshemmet och med stöd i klassrummet i de yngre åldrarna. Tillsammans med Fritidspedagogerna kommer Shirin att bidra till en aktiv och rik fritid för våra elever, men också till bra trygghet och studiero på hela Viljaskolan.

Dela

Tillbaka till aktuellt