skip to Main Content

We use Google Translate to translate the texts on our website. We can not take responsibility for all translations being correct. In case of errors or if you need help, please contact us.

Kanwal Rana – lärare i lågstadiet

Idag presenterar vi Kanwal Rana – lärare i lågstadiet. Kanwal är välmeriterad som lärare med många års tjänstgöring både i Sverige såväl som i Kanada. Vi säger varmt välkommen till Kanwal i Viljaskolans växande lärarlag.

Dela

Tillbaka till aktuellt